Mindfulness- of aandachtstraining

De mindfulnesstraining die we geven is ontleend aan de Amerikaan Jon Kabat Zinn, die 30 jaar geleden voor de afdeling chronisch zieke mensen van een hospitaal een training ontwikkelde op basis van zijn eigen meditatie-ervaring Die ervaring was vooral geënt op de traditie van Zen-Boeddhisme. Hij leerde mensen zeggenschap te krijgen over hun aandacht en op een accepterende manier met hun klachten om te gaan. Zijn patiënten waren erg enthousiast omdat ze merkten dat ze veel meer voldoening in hun leven gingen ervaren, zelfs terwijl hun lichamelijke klachten hetzelfde bleven.

De afgelopen 10 jaar is deze methode overgenomen in de geestelijke gezondheidszorg. Baanbrekend hierin was het onderzoek van Segal, Teasdale, en Williams die overtuigend wisten aan te tonen dat mindfulnesstraining effectiever is dan medicatie in het genezen van depressie. Sinds de publicatie van dit onderzoek is er een stroom van nieuw onderzoek op gang gekomen naar de effectiviteit van deze training bij mensen met uiteenlopende psychische klachten.

Zoals de ontwikkelingen gaan wordt mindfulness steeds meer beoefend als een kernvermogen dat ieder mens in deze haastige maatschappij van nut kan zijn om in evenwicht te blijven, als een manier om zorg te dragen voor zowel jezelf als voor de ander en je omgeving.

De cursus
De kerngedachte van deze cursus is dat we al te vaak het contact verliezen met het nu, het huidige moment, doordat we “ergens anders zijn”. We laten ons voortdurend meeslepen door gedachten en gevoelens die te maken hebben met verleden, heden en toekomst.
We staan te vaak in een “doe-stand”: voortdurend zijn we druk om wensen, plannen en afspraken waar te maken. Helaas brengt ons dat niet alleen rust en tevredenheid, waar we toch reden voor kunnen hebben, maar eerder nog onrust, gejaagdheid, frustratie, angst en zorgen.
Er is iets eenzijdigs aan deze manier van leven. Als we onze projecten even kunnen loslaten, ervaren we een andere toestand, de “zijn-stand”, waarin we niet gericht zijn op doelen, maar openstaan voor wat zich aandient, zonder een directe druk om er iets anders, iets beters van te maken. Hierdoor wordt een rechtstreekser en dieper ervaren van het nu mogelijk.

In de cursus wordt geleerd om heel bewust van de “doe-stand” naar de “zijn-stand” om te schakelen. Hoe doen we dat?
Het ontwikkelen van geconcentreerde aandacht is de eerste stap. Als eerste oefenen we om van moment tot moment op een bewuste manier aandacht te geven aan lichamelijke gewaarwordingen, en daarna aan je ademhaling, de omgeving buiten je, en je gevoelens en gedachten. Dit staat centraal in de eerste helft van de cursus.
Vervolgens leren we ervaren hoe we op een andere manier met onszelf, met deze gewaarwordingen, gevoelens en gedachten om kunnen gaan: namelijk door deze met accepterende aandacht tegemoet te treden, in plaats van je tegen ongewenste gevoelens te verzetten of je er helemaal aan over te geven. Hier zijn de oefeningen van het tweede deel van de cursus op gericht. Hier leer je een grondhouding te ontwikkelen van mildheid, tolerantie, je onmiddellijke oordelen even parkeren en eerst eens stilstaan bij hoe iets echt is. Een voorbeeld: iedereen kent wellicht de ervaring van koud weer in te gaan, en hoe je dan als in een reflex je spieren aanspant vanuit de gedachte ”wat een rotkou!”. Wie dat oordeel parkeert en zich ontspant om de kou werkelijk te voelen, merkt tot z’n verrassing dat die kou heel goed te verdragen is, en zelfs wel aangename kanten heeft. Deze zelfde “switch” passen in de cursus toe op de “weersveranderingen” in ons eigen innerlijk.

De cursus is gericht op het aanleren van vaardigheden, dus er wordt veel geoefend. Het is de bedoeling dat er ook thuis dagelijks geoefend wordt, ongeveer een uur, verspreid door de dag. Er wordt dus nadrukkelijk inzet gevraagd van de deelnemers.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Tussen les 6 en les 7 is een oefendag ingepland. De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers en twee begeleiders.

De begeleiding
De cursus wordt gegeven door Saskia de Jager en Marja de Lint, allebei werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg. Marja is psychosomatisch oefentherapeut Cesar en Saskia is psycholoog.
Afgelopen jaren werkten we steeds vaker samen in de individuele begeleiding van mensen met stress, burnout en psychosomatische klachten. Zo is het plan ontstaan om deze samenwerking nog nauwer te maken door groepsgerichte trainingen te geven waarin een lichaamsgerichte aanpak gecombineerd wordt met een psychologische invalshoek.

Voor wie?
De cursus heeft iets te bieden voor iedereen die zich herkent in het bovengeschetste plaatje van de doe-stand, en op zoek is naar manieren om daar tegenwicht aan te bieden.
Met name willen we ook de cliënten uit onze praktijk op deze cursus attenderen. De training helpt voor vermindering van stress, depressiviteit, piekeren, helpt beter om te gaan met (chronische) lichamelijke klachten en pijn. en biedt concrete handvaten om op een rustige manier met problemen om te gaan. De groep bestaat uit maximaal 12 personen. In de tijd van corona maximaal 6 personen in een geschikte ruimte hiervoor.

Alles op een rijtje
Cursus “Mindfulness” (aandachtstraining)
8 bijeenkomsten van 2 uur en een oefendag.

Begeleiding:
Marja de Lint, psychosomatisch oefentherapeut Cesar
Saskia de Jager, psycholoog
Beiden geregistreerd bij VMBN categorie 1

Info/aanmelding:
Klik hier voor het aanmeldformulier.
0481-465952 (Saskia de Jager) of 024-3483329 (Marja de Lint)

Email:
info@cesartherapiedelint.nl
info@psychologenbemmel.nl

Locatie:
Gezondheidserf Oosterhout
Van Boetzelaerstraat 16
6515 JD Oosterhout

Informeer bij ons voor aanvangsdata en kosten.

Meld u direct aan bij Oefentherapie Cesar De Lint

U kunt zich via onderstaande knop direct aanmelden voor therapie bij Oefentherapie Cesar De Lint. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor de verschillende cursussen in groepsverband.
Aanmelden