Esther Vlaanderen

Binnen onze praktijk werk ik vooral met ouderen en chronisch zieken in de praktijk en aan huis. Vaak is er sprake van meerdere aandoeningen of beperkingen. Toch vind ik het heel belangrijk om te kijken wat er nog wél kan, en dat is vaak meer dan men denkt! Wat wilt u graag weer doen en kunnen? Daar gaan we vanuit.

Samenwerking met de familie, wijkzorg en andere disciplines is daarbij belangrijk om te kijken wat nodig is om zo mobiel mogelijk te blijven op een manier waarbij de oudere zich prettig en veilig voelt.

Geïntegreerd thuistherapeut

Meer informatie

Opleidingen:

 • Opleiding Oefentherapie Cesar afgerond in 1995
 • Cursus geïntegreerde Thuiszorg: Thuistherapie: mobilisatie en training aan huis
 • Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen
 • Basiscursus Psychogeriatrie
 • Masterclass DementieNet: Dementie, Delier en Depressie
 • Cursus Valpreventie “Vallen Verleden Tijd”
 • Symposium “Loopstoornissen bij ouderen”
 • Cursus “Het brein in lagen” over vormen van dementie en mogelijkheden tot behandeling
 • Cursus PICS: de fysiotherapeutische behandeling van mensen met PICS syndroom (Post Intensive Care Syndrome)
 • Webinar Revalidatie en herstel na Covid-19

 • Post HBO opleiding Kinderoefentherapie Cesar afgerond in 2001
 • Sociale Faculteit Hogeschool Gelderland; Maatschappelijk Werk afgerond in 1991

Cursussen:

 • Verdiepingscursus “motoriek en kinderen”
 • Training BSID-NL-Motorische schaal (onderzoek kinderen van 0-3 jaar)
 • Cursus Kind in Beeld; klinemetrie, verslaglegging en verantwoording van de gemaakte keuzes binnen het kinderoefentherapeutisch handelen
 • Workshop Zuigelingenasymmetrie en Plagiocephalometrie
 • Workshop Zuigelingenasymmetrie II: Diagnostiek en Interventie
 • Certificaat basisopleiding Shantala-massage voor baby’s
 • Tan Soderbergh: gecombineerde behandeling van logopedie en kinderoefentherapie voor kinderen met een spraak-taalachterstand en motorische problematiek

 • Zwangerschapseducatie en bekkenklachten rond de zwangerschap
 • De begeleiding door oefentherapie Cesar en Mensendieck bij bekkeninstabiliteit als gevolg van zwangerschap
 • Het onderzoeken en behandelen van patiënten met SI klachten
 • Minisymposium bekkenproblematiek en zwangerschap

 • Congres Beating Osteoarthritis, in het kader van het BART-project, St. Maartenskliniek
 • Training hantering van agressie op de werkvloer
 • Post-HBO cursus Directe Toegankelijkheid Oefentherapie
 • Basiseducatie Kwaliteit en Wetenschap (BKW)
 • Cursus Reanimatie en gebruik AED

Overige beroepsmatige activiteiten en ervaring:

 • Werkzaam in de praktijk Marja de Lint vanaf 1998
 • Lid VvOCM
 • Deelname aan intercollegiaal overleg
 • Certificaat Intercollegiale toetsing voor oefentherapeuten Cesar, lokale begeleider toetsingsgroep
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Meld u direct aan bij Oefentherapie Cesar De Lint

U kunt zich via onderstaande knop direct aanmelden voor therapie bij Oefentherapie Cesar De Lint. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor de verschillende cursussen in groepsverband.
Aanmelden