Rosanne Kuijpers 

Sinds 2012 ben ik werkzaam als kinderoefentherapeut. Binnen de praktijk werk ik vooral met kinderen met een hulpvraag op het gebied van de motorische ontwikkeling.

Ik vind het belangrijk om kinderen spelenderwijs te laten leren, zodat ze enthousiast blijven en onbewust tot leren komen. Voor mij staat voorop dat het kind plezier beleeft aan het bewegen en hierdoor gestimuleerd wordt om in het dagelijks leven de bewegingservaring te gaan gebruiken. Als het kind tijdens de behandelingen succeservaringen opdoet, zoekt het kind dit steeds meer op in het dagelijkse spel. Plezier maken met de kinderen en tegelijkertijd aan de behandeldoelen werken is een werkwijze die ik nastreef.

Geregistreerd kinderoefentherapeut

Meer informatie

Opleidingen:

 • Opleiding Oefentherapie Cesar afgerond in 2012
 • Post HBO opleiding Kinderoefentherapie
 • Master Klinische Gezondheidswetenschappen, richting Fysiotherapiewetenschap

Cursussen:

 • Kinderoefentherapie bij baby’s en peuters
 • Cursus Hanen, basisvoorwaarden voor contact, communicatie en (taal)ontwikkelingsstimulering
 • Cursus Nederlands met Gebaren 1
 • Cursus Met Woorden in de Weer, aanpak voor woordenschatonderwijs

Overige beroepsmatige activiteiten en ervaring:

 • Werkzaam in de praktijk Oefentherapie Cesar De Lint vanaf mei 2018
 • Werkzaam in het Radboudumc en Sint Maartenskliniek als onderzoeker op de afdeling Revalidatie vanaf augustus 2016
 • Werkzaam op peuterbehandelgroepen van Auris voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 2015-2018
 • Werkzaam in verschillende praktijken en op scholen als kinderoefentherapeut 2012-2016
 • Lid van de Commissie Praktijk & Wetenschap van de VvOCM 2013-2014
 • Lid VvOCM
 • Lid Platform Kinderoefentherapie VvOCM
 • Deelname intercollegiaal overleg Kinderoefentherapeuten

Meld u direct aan bij Oefentherapie Cesar De Lint

U kunt zich via onderstaande knop direct aanmelden voor therapie bij Oefentherapie Cesar De Lint. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor de verschillende cursussen in groepsverband.
Aanmelden